طراحی ، اجرای و نظارت ایستگاه های پمپاژ

ویژه کارشناسان مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
5 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 29 آبان 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده