اصول کاشت زعفران

آشنایی با روش، زمان و عملیات کاشت، انتخاب پیاز مناسب و سایر موارد مرتبط

رایگان
تعداد جلسات:
1 جلسه
طول هر جلسه:
120 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 07 شهریور 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شدهرامین اسمی
مجری برگزاری دوره های آموزشی زعفران برای بهره برداران و کارشناس و همچنین تدریس در دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش هاشمی نژاد مشهد و تدوین و تالیف مقاله های علمی پژوهشی زعفران و جزوه های ترویجی زعفران


این دوره را به دوستان خود معرفی کنید