تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
کلاس نرم افزار word آماده برگزاری چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمد تقی پور
قوانین و مقررات مرتبط با حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی آماده برگزاری سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس حسام الدین دهقانیان
کشت گیاهان دارویی و زعفران تابستان1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال( شیراز) آماده برگزاری شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ شنبه ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس عصفوری
مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی آماده برگزاری یک شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس شمیری
سنجش مهارت تعمیر تراکتور و تیلر- تابستان 1400- مرودشت آماده برگزاری یک شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس اصغر برومند
پایش آفات و بیماری های جنگلها و مراتع کشور و چالش های مهم حفاظت از جنگلها و مراتع آماده برگزاری دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فراشياني
سنجش مهارت تولید صنعتی فرآورده های لبنی -تابستان1400 - جهرم آماده برگزاری شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس فاطمه برهان پور
سنجش مهارت ماشین های ثابت کشاورزی- تابستان 1400- علی آباد آماده برگزاری شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مهدی حاتمی
تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی آماده برگزاری چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس اصغر برومند
تولید نهال و جنگلکاری تابستان1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال( شیراز) آماده برگزاری شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ شنبه ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس وحید محصلی
تولید صنعتی فرآورده های لبنی تابستان 1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال( شیراز) آماده برگزاری شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید سعید سخاوتی زاده
سنجش مهارت گیاهان دارویی و زعفران جهرم و علی آباد کمین - تابستان 1400 - دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مجتبی معماریان فرد
سنجش مهارت گیاهان دارویی و زعفران جهرم و علی آباد کمین - تابستان 1400 - دانش آموزان بزرگسال تشکیل شده شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مجتبی معماریان فرد
تشریح گواهینامه نوع دوم آماده برگزاری چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آموزش کارکنان
کلاس نرم افزار word آماده برگزاری شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمد تقی پور
پایش آفات و بیماری های جنگلها و مراتع کشور آماده برگزاری یک شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فراشياني
تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی و دامپروری تابستان1400 واحد شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس قائمی
تولید صنعتی فرآورده های لبنی تابستان 1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال( شیراز) آماده برگزاری شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید سعید سخاوتی زاده
تعمیر ماشین آلات کشاورزی - شهرستان فیزورآباد تشکیل شده شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ آدینه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس فاطمه برهان پور
طراحی آبیاری سطحی آماده برگزاری یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس شاهرخ نيا
طراحی و مدیریت پارکهای جنگلی آماده برگزاری سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افشین دانه کار
برنامه ریزی بهینه محصولات فرعی جنگلی و مرتعی آماده برگزاری یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور جلال هناره خلیانی
صحه گذاری روش های آزمون آماده برگزاری سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور لیلا قوشجویی
MS Word تشکیل شده سه شنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ پنج شنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمد تقی پور