تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
اصول و مبانی برنامه ریزی آماده برگزاری یک شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آرمان بخشی جهرمی - مرکز فارس
پایش آفات وبیماری های جنگل ها و مراتع کشور آماده برگزاری سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فراشياني
تولید صنعتی فراورده های لبنی - پاییز 1400- ویژه دانش آموزان بزرگسال واحد جهرم آماده برگزاری شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس فاطمه برهان پور
آماده سازی و بسته بندی محصولات سبزی و صیفی آماده برگزاری یک شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مریم رواقی
فدک- هنرستان کشاورزی دخترانه فارس آماده برگزاری شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس بهمني
فدک- هنرستان کشاورزی دخترانه فارس آماده برگزاری شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس نجمه افراء
فدک- هنرستان کشاورزی دخترانه فارس آماده برگزاری شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس حشمت رحمانی
تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی آماده برگزاری شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مهدی حاتمی
تولید نهال و جنگل کاری واحد علی آباد آماده برگزاری شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس وحید محصلی
تولید نهال و جنگلکاری شیراز پاییز 1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس وحید محصلی
اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی آماده برگزاری دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید علی ذاکری
تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی- مرودشت- پاییز 1400 آماده برگزاری شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس اصغر برومند
گیاهان دارویی و زعفران - مرودشت- پاییز 1400 آماده برگزاری شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس اصغر برومند
خبرنگاری حرفه ای آماده برگزاری دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس علیرضا رحیمی
تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی پاییز 1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال (شیراز) آماده برگزاری شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس قائمی
تولید صنعتی فراورده های لبنی پائیز1400 ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ پنج شنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید سعید سخاوتی زاده
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمد جواد روستا
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه ها براساس استاندارد ایزو 17025 آماده برگزاری چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور لیلا قوشجویی
پایش آفات و بیماری‌های جنگل ها و مراتع کشور: واردات چوب و آفات و بیماری های قرنطینه ای آن آماده برگزاری سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فراشياني
بیوانفورماتیک آماده برگزاری دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور یوسف محمدی
سنجش و پایش ساختار توده های جنگلی ایرانی -تورانی آماده برگزاری چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ثاقب طالبی
ویژگی های کشاورزی ایران آماده برگزاری سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس ناصر ولی زاده
دوره توجیهی آموزش کینوا آماده برگزاری سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید حسین زارعی
آشنایی با روش های توسعه مکانیزاسیون باغبانی و ماشین های نوین و الگویی بخش باغبانی آماده برگزاری دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس علی جمشیدی