تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش آماده برگزاری دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آموزش کارکنان
بازرسی و ارزیابی عملکرد و الگوهای تهیه گزارش آماده برگزاری دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس برزعلی
کشت گیاهان دارویی و زعفران آماده برگزاری شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس عصفوری
تولید صنعتی فراورده های لبنی آماده برگزاری شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید سعید سخاوتی زاده
تولید نهال و جنگل کاری- واحد علی آباد آماده برگزاری شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمدعلی ایزدی
اصول تغذیه گیاهان دارویی معطر آماده برگزاری دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور عباس زاده
بهره گیری از گوگل ارث در کشاورزی آماده برگزاری دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مدرس ( مسئول جلسه )
تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی زمستان1400 مرودشت- علی آباد( ویژه دانش آموزان بزرگسال) آماده برگزاری چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس اصغر برومند
کشت گیاهان دارویی و زعفران زمستان 1400 مرودشت( ویژه دانش آموزان بزرگسالان) آماده برگزاری سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس اسدی کاظم *مرکز فارس
تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعی آماده برگزاری سه شنبه ۰۷ دی ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور جواد معتمدی
کارآفرینی دانش آموزان آماده برگزاری یک شنبه ۰۵ دی ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۷ دی ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس غلامپور
تولید نهال و جنگلکاری آماده برگزاری شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس وحید محصلی
تعمیر ماشین های ثابت کشاورزی آماده برگزاری شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس قائمی
فیزیولوژی تولید در زراعت کلزا آماده برگزاری یک شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس حمیدرضا خادم حمزه
آشنایی با فناوری سایه بان ها آماده برگزاری سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس دکتر بیژن کاووسی
آشنایی با معارف اسلامی 4 (معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم) تشکیل شده شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سید علی ذاکری
اقتصاد و بازار محصولات GAP آماده برگزاری سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس بهروز حسن پور
داده برداری پروژه پایش جنگلهای صحارا سندی آماده برگزاری شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور صادقی
اطفاء حریق و آتشفشانی آماده برگزاری شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مرجان مشگل گشا
اصول و مبانی برنامه ریزی آماده برگزاری یک شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آرمان بخشی جهرمی - مرکز فارس
کشت بافت گیاهان دارویی آماده برگزاری یک شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمود ایزدی- مرکز فارس
آشنایی با پدافند غیر عامل در حوزه منابع طبیعی کشور آماده برگزاری سه شنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس محمودیان فرد
توسعه کشت های گلخانه ای آماده برگزاری سه شنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس دکتر بیژن کاووسی
کشت گیاهان دارویی و زعفران پائیز1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس عصفوری